Keblinger

Keblinger

13, జనవరి 2016, బుధవారం

ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం - ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగంప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం 
 


ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం
జగద్భీత శౌర్యం తుషారాద్రి ధైర్యమ్
తృణీభూత హేతిం రణోద్యద్విభూతిం
భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్త మిత్రమ్

భజే పావనం భావనా నిత్యవాసం
భజే బాలభాను ప్రభాచారుభాసమ్
భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం
భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్

భజే లక్ష్మణప్రాణ రక్షాతిదక్షం
భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్
భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం
భజే రామనామాతి సంప్రాప్త రక్షమ్

కృతాభీల నాధక్షిత క్షిప్త పాదం
ఘన క్రాంత బృంగం కటిస్థోరు జాంఘమ్
వియద్వ్యాప్త కేశం భుజాశ్లేషితాశ్మం
జయశ్రీ సమేతం భజే రామదూతమ్

చలద్వాలఘాతం భ్రమచ్చక్రవాళం
కఠోరాట్టహాసం ప్రభిన్నాబ్జ జాండమ్
మహాసింహనాదా ద్విశీర్ణ త్రిలోకం
భజే ఆంజనేయం ప్రభుం వజ్రకాయమ్

రణే భీషణే మేఘ నాదే సనాధే
సరోషీ సమారోపణామిత్ర ముఖ్యే
ఖగానాం ఘనానాం సురాణాం చ మార్గే
నటంతం సమంతం హనూమంత మీడే

ఘనద్రత్న జంభారి దంభోళి భారం
ఘనద్దంత నిర్ధూత కాలోగ్రదంతమ్
పదాఘాత భీతాబ్ధి భూతాది వాసం
రణక్షోణి దక్షం భజే పింగళాక్షమ్

మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం
మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడామ్
హరత్యస్తు తే పాదపద్మానురక్తో
నమస్తే కపిశ్రేష్ఠ రామప్రియాయ

జరాభారతో భూరి పీడాం శరీరే
నిరాధారణా రూఢగాఢ ప్రతాపీ
భవత్పాద భక్తిం భవద్భక్తి రక్తిం
కురు శ్రీ హనుమత్ప్రభో మే దయాళో

మహా యోగినో బ్రహ్మ రుద్రాదయో వా
న జానంతి తత్త్వం నిజం రాఘవస్య
కథం జాయతే మాదృశే నిత్యమేవ
ప్రసీద ప్రభో వానరేంద్రో నమస్తే

నమస్తే మహాసత్వా వాహాయ తుభ్యం
నమస్తే మహావజ్రదేహాయ తుభ్యమ్
నమస్తే పరీభూత సూర్యాయ తుభ్యం
నమస్తే కృతామర్త్య కార్యాయ తుభ్యమ్

నమస్తే సదా బ్రహ్మచర్యాయ తుభ్యం
నమస్తే సదా వాయుపుత్రాయ తుభ్యమ్
నమస్తే సదా పింగళాక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే సదా రామభక్తాయ తుభ్యమ్

హనూమద్భుజంగప్రయాతం ప్రభాతే
ప్రదోషేపివా చార్ధరాత్రేపి మర్త్యః
పఠన్నశ్నతోపి ప్రముక్తోఘజాలో
సదా సర్వదా రామభక్తిం ప్రయాతి 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)