Keblinger

Keblinger

18, జులై 2016, సోమవారం

చిదంబరేశ్వర స్తోత్రంచిదంబరేశ్వర స్తోత్రంకృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం
జటాధరం పార్వతీ వామభాగం
సదాశివం రుద్రం అనంతరూపం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

వాచామతీతం ఫణి భూషణాంగం
గణేశతాతం ధనస్య మిత్రం
కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

రామేశవంద్యం రజతాద్రినాథం
శ్రీ వామదేవం భవ దుఃఖనాశం
రక్షాకరం రాక్షస పీడితానం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

దేవాదిదేవం జగదేకనాథం
దేవేశ వంద్యం శశిగంధ చూడం
గౌరీసమేతం కృత విఘ్నదక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

వేదాంతవేద్యం సురవైరి విఘ్నం
శుభప్రదం భక్తి మదంతరాణం
కాలాంతకం శ్రీ కరుణా కటాక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

హేమాద్రి చాపం త్రిగుణాత్మభావం
గుహాత్మజం వ్యాఘ్ర పురీశమాధ్యం
శ్మశాన వాసం వృషవాహనాదం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

ఆద్యంత శూన్యం త్రిపురారి మీశం
నందీశ ముఖ్య స్తుతి వైభవాద్యమ్
సమస్త దేవై పరిపూజితాంఘ్రిం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

తమేవ భాంతం అనుభూతి సర్వం
అనేకరూపం పరమార్థమేకం
పినాకపాణిం భవనాశ హేతుం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

విశ్వేశ్వరం నిత్యమనన్తమాద్యం
త్రిలోచనం చంద్రకళావతంసం
పతిం పశూనాం హృది సన్నివిష్టం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

విశ్వాధికం విష్ణుముఖైరుపశ్యం
త్రిలోచనం పంచ ముఖం ప్రసన్నం
ఉమాపతిం పాపహారం ప్రశాంతం
చిదంబరేశం హృది భావయమి

కర్పూర గాత్రం కమనీయ నేత్రం
కంసారి మిత్రం కమలేందు వక్త్రం
కందర్ప గాత్రం కమలేశ మిత్రం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

విశాలనేత్రం పరిపూర్ణగాత్రం
గౌరి కళత్రం హరిదంబరేశం
కుబేరమిత్రం జగతాపవిత్రం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

కళ్యాణమూర్తిం కనకాద్రిచాపం
కాంతా సమాక్రాంత నిజార్థభావం
కపర్థినాం కామరిపుం పురారిం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

కల్పాంత కాలాహిత చండ నృత్తం
సమస్త వేదాంత వాచో నిగూఢం
ఆయుగ్మ నేత్రం గిరిజా సహాయం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

దిగంబరం శంఖ శీతాల్పహాసం
కాపాలినం శూలినం అప్రమేయం
నాగాత్మజా వక్త్ర పయోజ సూర్యం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

సదాశివం సత్పురుషైరనేకై
సదార్చితం సమశిరస్సు గీతం
వైయ్యాగ్ర చర్మంబర ముగ్రమీశం
చిదంబరేశం హృది భావయామి

ఫలశ్రుతి:
చిదంబరస్యాస్తవం పఠేత్య
ప్రదోష కాలేషు పుమాన్చ ధన్య
భోగాన్ అశేషం అనుభూయ భూయ
సాయుజ్యమాప్యేతి చిదంబరస్యRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)