Keblinger

Keblinger

18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

శ్రీ చంద్రశేఖర అష్టకం


శ్రీ చంద్రశేఖర అష్టకం


చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం 


రత్నసాను శరాశనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం
శింజినీకృత పన్నగేశ్వర మంబుజాసన సాయకం
క్షిప్ర దగ్ధ పురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః


 చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం

   
పంచ పాదప పుష్ప గంధ పదాంబుజ ద్వయశోభితం
ఫాల లోచన జాత పావక దగ్ధ మన్మధ విగ్రహం
భస్మ దిగ్ధ కళేబరం భవ నాశనం భవ మవ్యయం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం

 
మత్త వారణ ముఖ్య చర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం
పంక జాసన పద్మ లోచన పూజితాంఘ్రి నరోరుహం
దేవ సింధు తరంగ శీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

 చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం


యక్ష రాజసఖం భగాక్ష హరం భుజంగ విభూషణం
శైల రాజ సుతా పరిష్కృత చారువామ కళేబరం
క్ష్వేడ నీల గళం పరశ్వధ ధారిణం మృగ ధారిణం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

 చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం


కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృష వాహనం
నారదాది మునీశ్వర స్తుత వైభవం వృష వాహనం
అంధకాంతక మాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః
 
 చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం


భేషజం భవ రోగిణా మఖిలా సదా మపహారిణం
దక్ష యజ్న వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం
భక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘ సంఘ నిబర్హణం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం

 
భక్త వత్సల మర్పితం నిధి మక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూత పతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమం
సోమవారిణి భూహుతాశన సోమపానిల భాకృతిం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం

  
విశ్వ సృష్టి విధాయకం పునరేవ పాలన తత్పరం
సంహరం తమపి ప్రపంచ మశేష లోక వినాశినం
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాధ యూధ సమన్వితం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం


 మృత్యుభీత మృకండు సూనుకృత స్తవం  
శివ సన్నిధౌయత్ర కుత్ర చయః పఠేన్న హితస్య మృత్యు భయం భవేత్
పూర్ణ మాయుర రోగతా మఖిలార్ధ సంపద మాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్యదదాతి ముక్తి మయత్నతః


  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)