Keblinger

Keblinger

16, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి స్తోత్రం

    
శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి  - 16 - 10 - 2012
ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమి  కదంబ వనచారిణీం ముని కదంబ కాదంబినీం
నితంబ జిత భూధరాం సురనితంబిని సేవితాం 
నవాంబురుహ లోచనాం అభినవాంబుదా శ్యామలాం
త్రిలోచన కుటుంబినీం త్రిపుర సుందరీ మాశ్రయే

కదంబవన వాసినీం కనకవల్లకీ ధారిణీం
మహర్షమణి హారిణీం ముఖసముల్ల సద్వారుణీం
దయా విభవ కారిణీం విశదలోచనీం చారిణీ
త్రిలోచన కుటుంబినీం త్రిపుర సుందరీ మాశ్రయే
  
కందబ వన శాలయా కుచ బరోల్ల సన్మాలయా
కుచో పామిత శైలయా గురుకృపాల సద్వేలయా
మదారుణ కపోలయా మధురగీత వాచాలయా
కయాపి ఘన లీలయా తవచితవయం లీలయా

కందబ వన మధ్యగం కనక మండలోపస్థితాం
షడంబు రుహ వాసినీం సతత సిద్దసౌదామినీం
విడంబిత జపారుచిం వికచచంద్ర చూడామణీం

కుచాంచిత విపంచితాం కుటిల కుంతలాలంకృతాం
కుశే శయనివాసినీం కుటిల చిత్తవిద్వేషిణీం
మదారణ విలోచనాం మనసి జారి సంమోహినీం
మాతంత ముని కన్యకాం మధుర భాషిణి మాశ్రయే

స్మరేత్ ప్రథమ పుష్టిణీం రుధిర బిందు నీలాంబరాం
గృహిత మధు పాత్రికాం మధు విఘార్ణ నేత్రాంచలం
ఘనసథిన భరోనతాం గలిత చూలికాం శ్యామలాం
త్రిలోచన కుటుంబినీం త్రిపుర సుందరీ మాశ్రయే

సకుంకుమ విలేపనాం అళిక చుంబి కస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సచర చాప పాశాంకుశాం
అశేష జన మోహినీం అరుణ మాల్య భూషాంబరాం
జపా కుసుమ భాసురాం జప విధౌ స్మరేదంబికాం

పురందర పురంధ్రికాం చికుర బంధ సైరంధ్రికాం
పితామహ పతివ్రతాం పటు పటీర చర్చారతాం
ముకుంద రమణీమణి లసదలంక్రియా కారిణీం
భజామి భువనాంబికాం సురవధూటితా చేటికాం


ప్రధమా శైలపుత్రీచ;
వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ||


కామెంట్‌లు లేవు:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)