Keblinger

Keblinger

27, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

ఓం జై జగదీశ్ హరే స్వామి జై జగదీశ్ హరేఓం జై జగదీశ్ హరే స్వామి జై జగదీశ్ హరే
భక్త జనో కి సంకట్ దాస్ జనో కే సంకట్
క్షణ మే దూర్ కరే..
ఓం జై జగదీశ్ హరే స్వామి జై జగదీశ్ హరే

24, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

కనుల ముందర కదలిఆడే కరుణ రూపము నీవు...


 
కనుల ముందర కదలియాడే 
కరుణ  రూపం నీవు
15, ఏప్రిల్ 2011, శుక్రవారం

అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే,
మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే
పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సద పాలయమాం

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే,
క్షీరసముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సద పాలయమాం


జయ వరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే,
సురగణ పూజిత శ్రీఘ్రఫల ప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సద పాలయమాం


జయజయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే,
రధగజ తురగపదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే
హరి హరబ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాప నివారిణి పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి సద పాలయమాం


అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్దిని జ్ఞానమయే,
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే
మనుజ సురా సుర మానవ వందిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మి పాలయమాం


జయకమలాసని సద్గతి దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే,
అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే
కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయమాం


ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే,
మణిమయ భూషిత కర్ణవిభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సద పాలయమాం


ధిమిధిమి ధింధిమి ధిం ధిమి - ధిం ధిమి దుందుభి నాద సుపూర్ణమయే,
ఘుం ఘుం ఘుమ ఘుమ ఘుం ఘుమ ఘుం ఘుమ శంఖనినాద సువాద్యనుతే
వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి సదా పాలయమాం


మహాలక్ష్మి అష్టకం...


మహాలక్ష్మి అష్టకం...
నమస్తేస్తు
మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే
శంఖ
చక్ర గధాహస్తే, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

నమస్తే
గరుడారూఢే , డోలాసుర భయంకరి,
సర్వ
పాప హరేదేవి, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సర్వజ్ఞే సర్వ
వరదే, సర్వదుష్ట భయంకరి,
సర్వ
దుఃఖ హరేదేవి, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సిద్ది
బుద్ధి ప్రదేదేవి, భుక్తిముక్తి ప్రదాయిని,
మంత్ర
మూర్తే సదాదేవి, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

ఆద్యంత
రహితేదేవి, ఆదిశక్తి మహేశ్వరి,
యోగజ్ఞే యోగ
సంభూతే, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

స్థూల
సూక్ష్మే మహారౌద్రే, మహాశక్తి మహోదరే ,
మహా
పాప హరేదేవి, మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

పద్మాసన స్థితే
దేవి, పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి,
పరమేశి జగన్మాత, మహా
లక్ష్మి నమోస్తుతే

శ్వేతాంభరధరే
దేవీ, నానాఅలంకార భూషితే,
జగస్తితే జగన్మాత, మహా
లక్ష్మి నమోస్తుతే

మహా
లక్ష్మి అష్టకం స్తోత్రం యః పఠేత్ భక్తిమాన్ నరః
సర్వ సిద్ది మవాప్నోతి, రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా

ఏక
కాలే పఠేనిత్యం, మహా పాప వినాశనం
ద్వి
కాలే పఠేనిత్యం, ధనధాన్య సమన్వితం
త్రి
కాలే పఠేనిత్యం, మహాశత్రు వినాశనం

మహా
లక్ష్మిర్ భావే నిత్యం, ప్రసన్నా వరదా శుభా
ఇతి ఇంద్రకృత మహా
లక్ష్మిఅష్టకం12, ఏప్రిల్ 2011, మంగళవారం

దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావందేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావందేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం
రావణాసురవైరి రణపుంగవం

రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహు నీలాభ్రకాయం
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం

నీలజీమూత సన్నిభశరీరం
ఘనవిశాలవక్షం విమల జలజనాభం
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం


పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం

10, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

శ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరాశ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరాశ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరా
ఓ రామ నీ నామమెంత  రుచిరా
శ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరా
ఓ రామ నీ నామమెంత  రుచిరా

కరిరాజ ప్రహ్లాద ధరణిజ  విభీషణుల
గాచిన నీ నామమెంత రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరా

కదళీ కర్జూరాది ఫలముల కధికమౌ
పతితపావన  నామమెంత రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామ మేమి  రుచిరా

అంజనతనయు హృత్కంజతలము
రంజిల్లు నీ నామ మేమి రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామమేమి  రుచిరా

శ్రీ సదాశివుడు నిన్ను సదా భజించేటి
సదానంద నామమెంత  రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామమేమి  రుచిరా

తంబురనారదుల్ డంబమీరగ గా
నంబు చేసెడి నామ మేమి రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామ మేమి  రుచిరా

అరయ భద్రాచల శ్రీ రామదాసుని
ఏలిన నీ నామమెంత  రుచిరా

శ్రీరామ నీ నామ మేమి రుచిరా
ఓ రామ నీ నామమెంత  రుచిరా Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)