Keblinger

Keblinger

31, జనవరి 2018, బుధవారం

శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర రామనూట ఎనిమిది నామాలలో సంపూర్ణ రామాయణం.
శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర రామ
కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ
శేషతల్ప సుఖనిద్రిత రామ
బ్రహ్మద్యమర ప్రార్ధిత రామ
చందకిరణ కులమండన రామ
శ్రీమద్దశరధనందన రామ
కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ 
విశ్వామిత్రప్రియధన రామ 
ఘోరతాటకఘాతక రామ 
మారీచాదినిపాతక రామ 
కౌశిక మఖసంరక్షక రామ 
శ్రీ మదహల్యో ద్దారక రామ 
గౌతమమునిసంపూజిత రామ 
సురమునివరగణసంస్తుత రామ 
నవికధావితమృదుపద రామ 
మిధిలాపురజనమోదక రామ 
విదేహమానసరంజక రామ 
త్రయంబకకార్ముకభంజక రామ 
సితార్పితవరమాలిక రామ 
కృతవైవాహిక కౌతుక రామ 
భార్గవదర్పవినాశక రామ 
శ్రీ మాధయోద్యా పాలక రామ 
ఆగణితగుణగణభూషిత రామ 
అవనితనయాకామిత రామ 
రాకాచంద్రసమానన రామ 
పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ 
ప్రియగుహావినివేధితపద రామ 
తత్ క్షాళితనిజమృదుపద రామ 
భరద్వాజముఖానందక రామ 
చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ 
దశరధసంతతచింతిత రామ 
కైకేయీతనయార్థిత రామ 
విరచితనిజపాదుక రామ 
భారతార్పిత నిజపాదుక రామ 
దండకవనజనపావన రామ 
దుష్టవిరాధవినాశాన రామ 
శరభoగసుతీక్షార్చిత రామ 
అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ 
గృద్రాధిపగతిదాయక రామ
పంచవటీతటసుస్థిత రామ
శూర్పణఖార్తి విధాయక రామ
ఖరదూషణముఖసూదక రామ
సీతాప్రియహరిణానుగ రామ
మరిచార్తికృదాశుగా రామ
వినష్ట సేతాన్వేషక రామ
గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ
శబరిదత్తఫలాశన రామ
కబంధభాహుచ్చేధన రామ 
హనుమత్సేవితనిజపద రామ 
నతసుగ్రివభిష్టద రామ 
గర్వితవాలివిమోచక రామ 
 వానరదుతప్రేషక రామ 
హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ 
కపివరసంతతసంస్మృత రామ 
తద్గతి విఘ్నద్వంసక రామ 
సీతాప్రాణాదారక రామ 
దుష్టదశాన ధూషిత రామ 
శిష్టహనూమద్భూషిత రామ 
సీతూధితకాకావన రామ 
కృతచూడామణిదర్శన రామ 
కపివరవహనశ్వాసిత రామ 
రావణధనప్రస్థిత రామ 
వనరసైన్యసమావృత రామ 
శొశితసరిధీశార్థిత రామ 
విభిషణాభయదాయక రామ 
సర్వతసేతునిభందక రామ 
కుంభకర్ణ శిరశ్చెదక రామ 
రాక్షససంఘవిమర్ధక రామ 
ఆహిమహిరావణ ధారణ రామ 
సంహ్రృతదశముఖరావణ రామ 
విభావముఖసురసంస్తుత రామ 
ఖస్థితధశరధవీక్షిత రామ 
సీతాదర్శనమోదిత రామ 
అభిషిక్త విభీషణ రామ 
పుష్పకయానారోహణ రామ 
భరధ్వజాభినిషేవణ రామ 
భరతప్రాణప్రియకర రామ 
సాకేత పురీభుషన రామ 
సకలస్వీయసమానత రామ 
రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ 
పట్టాభిషేకాలంకృత రామ 
పార్థివకులసమ్మానిత రామ 
విభీషణార్పితరంగక రామ 
కీశకులానుగ్రహకర రామ 
సకలజీవసంరక్షక రామ 
సమస్తలోకోద్ధారక రామ 
అగణితమునిగాణసంస్తుత రామ 
విశ్రుత రాక్షసఖండన రామ 
సితాలింగననిర్వృత రామ 
నీతిసురక్షితజనపద రామ 
విపినత్యాజితజనకజ రామ
కారితలవణాసురవధ రామ
స్వర్గతశంబుక సంస్తుత రామ
స్వతనయకుశలవనందిత రామ
అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ
కాలావేదితసురపద రామ
ఆయోధ్యజనముక్తిద రామ
విధిముఖవిభుదానందక రామ
తేజోమయనిజరూపక రామ
సంసృతిబన్ధవిమోచక రామ
ధర్మస్థాపనతత్పర రామ
భక్తిపరాయణముక్తిద రామ
సర్వచరాచరపాలక రామ
సర్వభవామయవారక రామ
వైకుంఠలయసంస్ఠీత రామ
నిత్యనందపదస్ఠిత రామ
కరుణా నిధి జయ సీతా రామ 
రామరామ జయరాజా రామ రామ రామ జయసీతా రామ

2 వ్యాఖ్యలు:

V . V . Satyanarayana Setty చెప్పారు...

Raamaayana in 108 names of Sree Raamaa .
There must be E-Mail provision to send it to others .
............V . V . Satyanarayana Setty

రాజ్యలక్ష్మి.N చెప్పారు...

Thank you "V . V . Satyanarayana Setty" gaaru ..
i'll add .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)