Keblinger

Keblinger

3, జులై 2015, శుక్రవారం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః
శ్రీ కంఠార్పిత పత్ర గండ యుగళాం సింహాసనా ధ్యాసినీం
లోకానుగ్రహ కారిణీం గుణవతీం లోలేక్షణాం శాంకరీం
పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం మత్తేభకుంభస్తనీం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

వింధ్యాద్రీంద్రగృహాన్తరే నివసతీం వేదాన్తవేద్యాం నిధిం
మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం మాయాం మహామాయినీః
బంధూక ప్రసవోజ్వలారుణనిభాం పంచాక్షరీరూపిణీం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

మాద్యచ్ఛుంభనిశుంభమేఘపటల  ప్రధ్వంసజంఝానిలాం
కౌమారీ మహిషాఖ్యశుష్కవిటపీ  ధూమోరుదావానలాం
చక్రాద్యాయుధసంగ్రహోజ్జ్వలకరాం  చాముండికాధీశ్వరీం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

దృక్కంజాత  విలాసకల్పిత సరోజా తోరుశోభాన్వితాం
నక్షత్రేశ్వరశేఖరప్రియతమాం  దేవీ జగన్మోహినీమ్‌
రంజన్మంగళదాయినీం శుభకరీం రాజత్స్వరూపోజ్జ్వలాం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌


కేళీమందిరరజతాచతలాం సంపూర్ణ చంద్రాననాం
యోగీంద్రైర్నుత పాదపంకజయుగాం రత్నాంబరాలంకృతాం
స్వర్గావాస సరోజ పత్ర నయనాబీష్టప్రదాం నిర్మలాం


శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

సంసారార్ణవతారికాం భగవతీం  దారిద్ర్యవిధ్వంసినీం
సంధ్యాతాండవకేళికప్రియసతీం  సద్భక్తకామప్రదాం
శింజన్నూపురపాదపంకజయుగాం  బింబాధరాం శ్యామలాం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

చంచత్కాంచనరత్నచారుకటకాం  సర్వంసహావల్లభాం
కాంచీకాంచనఘంటికాఘణఘణాం  కంజాతపత్రేఓనాం
సారోదారగుణాంచితాం పురహర  ప్రాణేశ్వరీం శాంభవీం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

బ్రహ్మర్షీశ్వరవంద్య పాదకమలాం  పంకేరుహాక్షస్తుతాం
ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీం  శృంగారభూషానిధిం
తత్త్వాతీతమహాప్రభాం విజయినీం  దాక్షాయణీం భైరవీం

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌
శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీ శారదాసేవితామ్‌

భ్రమరాంబామహాదేవ్యా అష్టకం సర్వసిద్ధిదం
శత్రూనాం చ రిపణాం చ  ధ్వంసనం తద్వదా మ్యహమ్‌


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)